17 شهریور مراسم عروسی

رضا و سیما

عشق در نگاه اول

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهاز اینکه متن درمی‌رسد و قلم‌ها و طراحان عموماً نویسندهٔ متن نیستند و وظیفهٔ رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال، کار آنها به‌نوعی وابسته به متن است، آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحهٔ گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحلهٔ طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

“طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند”

- نقل قول نامناسب

یکشنبه
17 شهریور 1396

تاریخ را ذخیره کنید

مراسم اصلی

17:00 یکشنبه، 17 شهریور1396- باغ گیلاس
معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهنداز اینکه متن در آن قرار گیرد

بعد از مهمانی

17:00 یکشنبه، 17 شهریور1396- تالار باغ گیلاس
معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهنداز اینکه متن در آن قرار گیرد

آیا شما هم حضور دارید؟

    تصاویرگالری