آخرین سیب

آخرین سیب

اولین انیمیشن تولید شده تکم فیلم در سال 1382
داستان پسر بچه ای است که در انتظار بازگشت پدرش از جبهه است اما…
یک قسمت 17 دقیقه ای

518 views