طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

ایده

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

طرح های گرافیکی

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

ماموریت ما

آژانس خلاق دیجیتال مدرن

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

طراح 85%
ایده 80%
بازاریاب 70%
تصویر 60%

آژانس خلاق دیجیتال

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود به نظر می‌رسد و قلم‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است

  • استراتژی و هویت نام تجاری
  • کمپین بازاریابی
  • ایجاد محتوا و توسعه

عضو تیم

گروه خلاق

محمد نوری

مدیر عامل

زهرا محمدی

بازاریاب

سعید جباری

توسعه

سمیه مهدوی

طراح

حامدجعفری

سرگروه

سارا اسدی

طراح