سرباز و فرمانده 2018-03-06T21:50:43+00:00

Project Description

سرباز و فرمانده

تکنیک: دوبعدی کامپیوتری

فرمت : 26 قسمت 1 دقیقه ای

موضوع : طنز سیاسی

سال تولید : 1392

فیلمنامه : امیردهقان ، سعید ترخانی

خلاصه داستان : طنز کوتاه سیاسی با شخصیت های طنز سرباز و فرمانده امریکایی

کارگردان : سعید ترخانی ، امیر دهقان