آواربرداری – نظام مهندسی 2018-03-09T22:24:57+00:00

Project Description

مستند آواربرداری

تکنیک: مستند – رئال

فرمت :40 دقیقه – گزارشی ، مستند

موضوع : دلایل ریزش ساختمان و شیوه آواربرداری از ساختمان ریزش کرده

سال تولید : 1390

تصویربردار و کارگردان : سعید ترخانی